Thursday, December 5, 2013

Adorable Mittens Ornaments


Adorable Mittens Ornaments

By AnnooCrochet Designs


Here is another easy to make beautiful Ornament Pattern I created for you, for this Holiday Season.
 Usually I choose a color Theme , but this year, my only requirement is for my tree to be adorned with all Crocheted Ornaments.
So far it has been a fun journey filled  with adorable Snowmen, whimsical trees and now these precious mittens....what will it be next...maybe a gingerbread man...what say you?


You will Need:
Crochet hook : 2.25mm
Cascade Ultra Pima Cotton in Cream, Light pink and brown and Green
Tapestry NeedleStitches used

ch: chain
sc: single crochet
sl st: slip a stitch
Sk st: skip a stitch
FP dc: front post double crochetTutorial
Pattern:

Cuff: 

Round 1:with pink yarn, ch 16, sl st with first ch, making sure not to twist your chain


Round 2: ch,sc all around, sl st with first sc


Round 3-4: FP dc all around (see tutorial above)

Round 5: sc all around do not fasten off
Body

Round 6: with Brown color yarn : 2sc in next st, 7sc, 2sc in next st, 7sc (18sc)

Round 7:  with Cream Yarn,10sc, inc, 8sc ( 19sc)

Round 8: with pink yarn: 10 sc, inc, sc, inc, 7sc (22sc).


Round 9: with brown yarn: 10sc, inc, 2sc, inc, 7sc (24sc)


Round 10: with white yarn sc all around (24sc)
Round 11: with Pink yarn 10sc, ch2, sk 4st, sl st in next st, 8sc


Round 8 to12:  alternating colors, sc all around (20sc)
Round 13: with pink yarnsc2tog all around (10sc)

Round 14: with brown yarn sc2tog (5sc)

Fasten off

Thumb:
With Pink yarn,sl st in one of the 8 st left before.

Work in the round
Round 1 :ch1, sc in same st, inc, 6sc,  (8sc)

Round 2 to 4 : sc al around

Round 5: sc2tog all around fasten off.


Customize the color to match your Christmas tree, and enjoy.
Have a wonderful Holiday Season.
Happy Crochet my Fellow artists!!!!

Please mention me, the source if you find yourself in a sharing mood ;-)))All Images and texts are Copyright of AnnooCrochet Designs, unless otherwise stated. Feel free to share but please do not forget to mention your source.Thank you xoxoxoxo

2 comments:


 1. - Chủ nhân, trên Nguyệt Lượng làm sao có thần được chứ? Theo ta được
  biết, Thần giới căn bản không nhìn tới Nguyệt Lượng.

  - Thần giới nhìn không tới Nguyệt Lượng? Chẳng lẽ Thần giới chính là hai
  nguyệt cầu kia ?

  Đoạn Vân không khỏi lẩm bẩm ! Nếu ở Thần giới không nhìn tới Nguyệt
  Lượng, vậy thì Thần giới rất có thể chính là hai nguyệt cầu rồi!

  - Đại băng sơn, ngươi đi tới Thần giới bao giờ chưa? - Đoạn Vân hỏi tiếp

  - Thời tiền sử ta cũng đi qua vài lần, nhưng nghe nói bây giờ thông đạo
  giữa Thần giới và Nhân giới đã bị phong kín. Thần giới và Nhân giới coi
  như đã hoàn toàn bị ngăn cách.

  - Vậy ngươi đứng ở Thần giới nhìn thấy đại lục như thế nào? Là một hình
  cầu chuyển động hả?
  tiếng anh cho người mới bắt đầu
  học kế toán tại đà nẵng
  học kế toán thực hành tại đồng nai

  http://kylin1st.com
  http://cattleyavn.com
  http://kenyseo.com
  http://ngoduong89.com
  trung tâm dạy kế toán
  http://meomeo007.com
  học kế toán tại huế
  http://01embesexy.com
  http://tradaboho.com
  chung cư eco city long biên
  http://nguoicodanh.net
  http://chotruongyen.com
  http://caubesieunhan.com

  Mấy chuyện về thế giới này thực sự đã hoàn toàn làm cho Đoạn Vân hồ đồ.
  Mẹ kiếp, sao mọi thứ trở nên phức tạp như vậy?

  - Chủ nhân thật thích nói giỡn. Ở Thần giới làm sao có thể nhìn thấy đại
  lục được? Căn bản là hai thế giới khác nhau mà. - Đại Băng Sơn cười khẽ nói.

  Ta xỉu! Rốt cuộc đây là một loại thế giới gì thế này? Chẳng lẽ giữa

  ReplyDelete

Mosaic Pillow with Tassels

  Mosaic Pillow with Tassels By:  ​ Annoo Crochet Designs Video Link: ​  ​ click here Skill level:  ​ Intermediate Size: ​  ​ 18 inches (can...