Sunday, November 24, 2013

Hannuka's Menorah Free pattern

Hannuka's Menorah Free pattern

By AnnooCrochet Designs


This year Hanuuka and Thanksgiving are on the same day! How often does this happens? Should we call this holiday Hanugiving, or Thanksnuka???
Here is my take on our Menorah for you, Happy Holidays to you and yours, no matter what you Celebrate, may this Holiday season have an abundance of positive thoughts and of course many Crochet creations!!!!


You will need:


Crochet hook : 2.75 mm and 2.25mm
Cascade Ultra Pima Cotton in blue, hello and orange
 Polyfill
Tapestry Needle
Stitches used

ch: chain
sc: single crochet
sc2tog: decrease, single two stitches together
sk st: skip a stitch
sl st: slip a stitch


Hannukia/Menorah:

Base: (make 2 for the bottom and upper part )
ch 42,


Row 1: sc in second ch from hook and all along, turn (40sc)
Row 2-5 : ch, sc all along (40sc)do not turn, 2sc in corner, 3sc along the narrow side,


2sc in next corner,

and sc all along the other side of your rectangle. (38sc), 2sc in corner st,


 3sc along the narrow side, 2sc in next corner, and sc all along the other side , fasten off


 Side part:

Round 1:  In back loop only, sl st in first sc after the corner, and in Back loop only, sc all along, 2sc in corner, 3sc along the narrow side, 2sc in next corner, and sc all along the other side of your rectangle.

Round 2-4:  sc all around (
Round 5:  Place top cover on top of your work, and in back loop only, sl st through both sides of your work, all around, when at 3/4 stuff firmly with polyfill

Candles:
Shamash:

Round 1: ch2, 6sc in second ch from hook (6sc)

Round 2: [sc, 2sc in next st ] 3 times  (9sc)

Round 3:  [sc, 2sc in next st ] 3 times (12sc)

Round 4: in back loop only sc all around (12sc)

Rounf 5-8: sc all around (12sc)
Fasten off

Rest of candles, (make 8)

Round 1: ch2, 6sc in second ch from hook (6sc)
Round 2: [sc, 2sc in next st ] 3 times  (9sc)
Round 3: in back loop only sc all around (9sc)
Round 4-7: sc all around (9sc)
Fasten off

Candle Glow
For the Shamash

With hook 2.25mm ad yellow yarn, 
Round 1: ch2, 6sc in second ch from hook


Round 2: [sc, 2sc in next st ] 3 times (9sc)

Round 3:  [sc, 2sc in next st ]3 times (12sc)

Round 4-5: sc all around (12sc)

Round 6: [sc, sc2tog ] 3 times (9sc)
Round 7: with orange yarn: sc, sc2tog,  (5sc)

Round 8: sc , sc2tog twice

Fasten off

Sew glowing fire on top of Shamasg see sham ash at the far left side of your  base


Candle Glow for rest of candles. (make 8)
With hook 2.25mm ad yellow yarn, 
Round 1: ch2, 6sc in second ch from hook
Round 2: [sc, 2sc in next st ] 3 times (9sc)
Round 3-4: sc all around
Round 5: with orange yarn: sc, sc2tog,  (5sc)
Round 6:sc , sc2tog twice
Fasten off
Happy Crochet my Fellow artists!!!!

Please mention me, the source if you find yourself in a sharing mood ;-)))All Images and texts are Copyright of AnnooCrochet Designs, unless otherwise stated. Feel free to share but please do not forget to mention your source.Thank you xoxoxoxo

1 comment:


 1. - Ý của ngươi là từ nơi này có thể tới được Ma giới? - Đoạn Vân hơi giật
  mình nói.

  - Hẳn là vậy, nhưng từ nơi này của Ma giới khó có thể tới được nơi Ma
  tộc cư ngụ. Thông qua điểm cuối cùng của Nhân giới cũng chính là điểm
  cuối của Ma giới. Còn điểm tận cùng Ma giới thì hung hiểm dị thường, có
  vô số mãnh thú cường đại, cho dù là cao thủ cấp bậc Thần vương cũng đừng
  nghĩ đến việc may mắn thoát khỏi miệng của chúng!

  Đại Băng Sơn nói rất nghiêm túc.
  tiếng anh cho người mới bắt đầu
  học kế toán tại đà nẵng
  học kế toán thực hành tại đồng nai

  http://kylin1st.com
  http://cattleyavn.com
  http://kenyseo.com
  http://ngoduong89.com
  trung tâm dạy kế toán
  http://meomeo007.com
  học kế toán tại huế
  http://01embesexy.com
  http://tradaboho.com
  chung cư eco city long biên
  http://nguoicodanh.net
  http://chotruongyen.com
  http://caubesieunhan.com

  Hừ, vốn định từ đây đi Ma giới tìm hiểu tình hình ở Ma giới một phen,
  bây giờ thì tịt rồi.

  - Lão Đại, hay là chúng ta đến xem điểm tận cùng thế giới đi.

  Lúc này, Phì Tử cười hì hì nói với Đoạn Vân.

  - Chủ nhân, vạn vạn lần không thể. Tận cùng của thế giới rất hung hiểm,
  rất nhiều vết nứt không gian, lại thường xuyên phát sinh những vụ nổ
  không gian.

  - Vụ nổ không gian?

  Hắc, ngươi đơn giản chỉ nói cho ta là vụ nổ big bang của vũ trụ là xong.

  ReplyDelete

Mosaic Pillow with Tassels

  Mosaic Pillow with Tassels By:  ​ Annoo Crochet Designs Video Link: ​  ​ click here Skill level:  ​ Intermediate Size: ​  ​ 18 inches (can...