Monday, December 31, 2012

Free Pattern Pop Champagne Bottle


Pop Champagne free pattern
By Annoo crochet Designs

                                     

Wooooohoooooo Happy New Year my fellows crochet lovers, I created this pattern for you, Enjoy and May your year 2013 be a Tremendously Creative one!!!!You will need:
Hook size :3.5 mm
Worsted Yarn In dark green I used:
 Caron Simply Soft
Red Heart Shimmer in Pewter
Dungareeze in Ocre

Polyfill
Tapestry Needle

Stitches used in this Pattern:
Ch: chain
Sc: single crochet
Inv dec: invisible decrease ( sc2tog works too)
Sk: skip
Sl st: slip stitch
BLO: back loop only

Round 1: make a magic ring: ch1, 6sc in the ring
Round 2: 2sc in each st (12sc)
Round 3: [2sc in next st, sc] all around (18sc)
Round 4: [2sc in next st, 2sc] all around (24sc)
Round 5: [2sc in next st, 3sc] all around (30sc)

Round 6: in back loop only sc all around (30sc)
Round 7-18 : sc all around (30sc)

Round 19: [2sc in next st, 4sc] all around (36sc)

Round 20-26: sc all around (36sc)

Round 27: [ 5 sc, sc2tog] all around ( 30sc)

Round 28: sc all around (36sc)
Round 29: sc2tog, 14sc, sc2tog, 14 sc (28 sc)
Round 30: sc all around (34 sc)
Round 31:  sc2tog, 13sc, sc2tog, 13 sc (26 sc)
Round 32: sc all around ( 32 sc)
Round 33: sc2tog, 12sc, sc2tog, 12 sc (24 sc)
Round 34: sc all around ( 30 sc)
Round 35: sc2tog, 11sc, sc2tog, 12 sc (22 sc)
Round 36: sc all around ( 22sc)
Round 37: sc2tog, 10sc, sc2tog, 12 sc (20 sc)

Stuff Firmly with PolyfillChange to yellow yarn

Round 38: sc2tog, 9sc, sc2tog, 9sc (18 sc)

Round 39-48: sc all around (18sc)

Switch back to green Yarn

Round 49-50: sc all around

Round 51: in back loop only, sc2tog, sc all around.
Round 52: sc2tog , sc untill  you fasten off
For the Foam:
With white shimmer yarn:


Medium size:
Ch 30, 4sc in next ch from hook and in every st creating a curly cue (120sc) fasten off
Make an other one
Small size: ch 20 , 4sc in next ch from hook and in every st creating a curly cue (80sc)
Large size:
Ch  40: ch 20 , 4sc in next ch from hook and in every st creating a curly cue (160sc)
 With a tapestry needle swe the curly cues inside the top opening of your bottle.

Cork:

With worsted yarn, beige, cork color, ch2
Round 1: 6sc in second ch from hook(6sc)2sc
Round 2: 2sc in each st all around (12sc)
Round 3: in BLO, sc all around (12sc)
Round 4-7:  sc all around
Round 8: [sc, 2sc in next st] all around (18sc)
Round 9-12: Sc all around (18sc)
Round 13: [sc,  sc2tog] all around (12sc)
Round 16: sc2tog all around fasten off.


With a tapestry needle sew around the bottom of row 8 to create a mushroom cork shape.

Champagne Tag:


With yellow yarn ch 14,
Row 1: ch1 sc in seconf ch from hook and in 13 next st (14sc) turn
Row2-11:  sc all along turn (14sc)
Row 12: 4sc, sk 3, 10 tr in next sc, sk3, 4sc fasten off
Sew whatever letters you want on the front of the Tag, and sew onto the bottle about three rows from the bottom of your bottle. I drew my numbers with a marker and sewed over with the pewter yarn.

Champagne bottle seal:

With Pewter shimmer Yarn, 
Row 1: in a magic ring ch1, sc4 (4sc)
Row 2: [2sc in next st,] all around (8sc)
Row 3: [ 2sc in next st, sc ] (12sc)
Row 4: [ [5sc, 3sc in next st, 5sc , 3sc in net st] (16sc0
Fasten off
Sl st with same color yarn on one side of your oval  2 st down the 3sc in one, and
Row 1: sc in 3 next st, turn( 3sc)
Row 2-14: sc all along turn (3sc)

Top of your seal: with yellow yarn,
Round 1: ch 2, 4sc in second ch from hook(4sc)
Round 2: 2sc in next st, sc (6sc)
Round 3: 2sc in next each st (12sc) fasten off.

Sew yellow seal on top of pewter seal and wrap peater seal around th bottle sewing with your tapestry needle.

Voila Cheers!!!! Happy Crochet from AnnooCrochet Designs1 comment:

 1. mà dám ngăn đường chủ nhân?

  - Chủ nhân, cho dù ngươi giết ta, ta cũng phải ngăn ngươi. Nơi tận cùng
  thế giới không phải là chỗ chơi. Nơi đó đến cả Thần vương cũng không dám
  đùa giỡn. Nơi đó là tử vong đó!

  Đại băng sơn nói với vẻ mặt khẩn thiết, còn bát đại nô lệ cũng hùa vào
  cầu khẩn Đoạn Vân.

  - Thiếu gia, ta thấy chúng ta cũng không nên đi. Ngươi xem bọn chúng đã
  dám làm ngược với ý nguyện của ngươi, xem ra nơi đó thật sự quá mức hung
  hiểm. chung cư newskyline
  chung cư hateco hoàng mai
  chung cư hà nội

  dịch vụ hoàn thuế gtgt
  dịch vụ kế toán thuế trọn gói
  dịch vụ quyết toán thuế
  khoá học kế toán thuế
  trung tâm kế toán
  dịch vụ báo cáo thuế

  dich vu ke toan noi bo
  dịch vụ dọn dẹp sổ sách trọn gói


  Có thể ý thức được sự việc quá nghiêm trọng, Diệp Cô Thành cũng khuyên
  Đoạn Vân.

  - Chủ nhân, nếu ngài cố ý muốn đi, ta xin được đi dò đường.

  Âu Đặc Tư nói với Đoạn Vân .

  - Lão Đại, chúng ta không nên đi. Xem tình hình nơi đó đích thật rất
  đáng sợ.

  Tiểu Phi Hiệp đại biểu cho năm ma sủng nói .

  Nhìn nhìn đám thủ hạ đang khẩn trương ngăn cản, Đoạn Vân cười nói:

  ReplyDelete

East Asymmetric Fall Cardigan  By: ​Annoo Crochet Designs  Video Link:​ ​ click here Skill level: ​Intermediate  Gauge: ​ ​Rounds 1...