Friday, October 12, 2012

Free Pattern Rose Petals Flower


Rose Petals Flower Free pattern
With Hook size 3.5 mm and Yarn Lion brand Vanna's Choice

Ch: chain
sl st: slip stitch
sc: single crochet
dc: double crochet
tr : treble crochet

Ch 5, join with a sl st forming a ring.
You will be working in the round.
Round 1: (sc, 3dc, sc)  4 times, creating 4 petals.
Join with sl st in beg sc.


Round 2: ch1, you will be working behind the petals of Round 1 creating 4 ch loops like so:
(sc in back strand of last sc of next petal, ch 4) 3 times. Join with sl st in beg sc.


Round 3: In next ch 4 loop (sc, dc. tr, dc, sc, dc, tr, dr, sc) you just created 3 petals, repeat 3 more times, you will have 8 petals.


Round 4: You will be working behind petals of Round 3, sc in back strand of sc of next petal, (sc in back strand of last sc of next petal, ch 4)  you will end up with 8 loops.

Round 5: [In next ch4 loop, (sl st, ch3, 4dc, ch3, sl st)]  repeat 8 times.


 Fasten off

Voila you just Created a Beautiful Rose!!!


1 comment:

 1. Một nguyên nhân nữa doanh nghiệp không mặn mà với vấn đề đóng kinh phí này là chưa có chế tài phạt, không đóng cũng không thấy bị làm sao.
  dịch vụ làm bctc tại đan phượng thạch thất
  dịch vụ làm báo cáo tài chính tại sóc sơn
  dịch vụ làm báo cáo tài chính tại tp hcm
  Đẹp quá thể ^^
  Để có pic để đời này cũng phải dùm không ít vũ lực ^^
  P/s : mang tính chất hận thù @@

  ReplyDelete

Mosaic Pillow with Tassels

  Mosaic Pillow with Tassels By:  ​ Annoo Crochet Designs Video Link: ​  ​ click here Skill level:  ​ Intermediate Size: ​  ​ 18 inches (can...