Saturday, March 31, 2012

Stylish Tea set

“My therapist told me the way to achieve true inner peace is to finish what I start. So far today, I have finished 2 bags of M&M's and a chocolate cake. I feel better already.” 
 Dave Barry

Each cup of tea represents an imaginary voyage.  ~Catherine Douzel


Pattern created by annoocrochet.

1 comment:


 1. Vương Lâm hạ giọng hỏi.

  - Mấy trăm năm trước Nhiễm gia Lão Tổ đã sớm ly khai khỏi Nhiễn Vân Tinh, không biết là đi đâu nhưng chắc cũng không có vấn đề gì. Về phần Triệu Truyền Văn, người này không thể luyện ra phân thân nhưng hắn có một thần thông nào đó, có thể tách nguyên thần ra. Ta đoán hắn cũng đã sớm ly khai khỏi Nhiễm Vân Tinh!

  Tôn Tích vội vàng nói.

  Vương Lâm trầm ngâm một lát rồi lại chậm rãi nói:

  - Ta đã thu của ngdong tam
  game mu
  cho thuê phòng trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhạc sàn cực mạnh
  tổng đài tư vấn pháp luật
  công ty luật
  số điện thoại tư vấn luật
  dịch vụ thành lập doanh nghiệpươi ba Tiên ngọc nên sẽ cố gắng hết sức. Sinh tử của hai người kia tạm thời không nói đến, những hậu nhân của họ ta sẽ bảo đảm được bình yên trong trăm năm, tộc hoả không bị diệt! Như thế cũng coi như là hết đạo nghĩa!

  Tôn Tích vái một cái thật dài, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích nói:

  - Hứa huynh, ta thay mặt hai người bọn hắn cảm tạ ngươi!

  Nói xong, hắn hơi do dự, lại nói:

  ReplyDelete

Mosaic Pillow with Tassels

  Mosaic Pillow with Tassels By:  ​ Annoo Crochet Designs Video Link: ​  ​ click here Skill level:  ​ Intermediate Size: ​  ​ 18 inches (can...